“the Uncaged Wrath of Zaun”

*

Đấu Sĩ

*

Đỡ ĐònXếp Hạng :

Tạm Được 🙂 Điểm Số :

45.66 Tỉ Lệ Thắng :

50.73% Tỉ Lệ Pick :

6.28% KDA trung bình :

2.54

Phép Bổ Trợ

*

Flash

*

Mark

Trang Bị Ban Đầu

*

Health Potion

*

Boots of Speed

*

Guardian”s Horn

Cách Lên Trang Bị

*

Ninja Tabi

*

Spirit Visage

*

Titanic Hydra

*

Trinity Force

*

Sunfire Cape

*

Wit”s End

Thứ Tự Nâng Skill

Bạn đang xem:

*

*

Xem thêm: Ms Office 2016 And 365 Official Iso Images For Download & Offline Install Er

*

*

*

AramARAM – Warwick phiên bản 9Aram League of LegendsAram lolHướng Dẫn Lên Đồ Liên MinhWarwickWarwick ARAMWarwick guide aram


You might also like