Raji: An Ancient Epic

Raji: An Ancient Epic mở đầu với phần giới thiệu trên nền đồ họa 2D khá độc đáo của loại hình nghệ thuật múa rối…