Hạ ios 7.1.2 xuống 6.1.3

Xin chia sẻ cách hạ cấp iPhone 4 về iOS 6 không có SHSH năm 2020 Cách này sẽ xóa sạch dữ liệu nên trước khi làm anh em tự sao lưu lại ảnh, danh bạ, activation_records và kiểm tra thoát iCloud trước khi làm.

Bạn đang xem: Hạ ios 7.1.2 xuống 6.1.3

iPhone 4 hạ về iOS 6.1.3 thì ít app hỗ trợ hoặc không được hỗ trợ, chỉ dùng để nghe gọi cho mượt mà nên anh em cũng cân nhắc thì hạ. Sau khi hạ cấp, máy có thể bật tắt nguồn, reset dòng 2 và kích hoạt lên bình thường. iPhone 4 này iPhone 4 có mã là iPhone3,1, không phải iPhone 3,2. Mình chưa có máy mã iPhone3,2 để test. A. Chuẩn bị: 1. idevicererestore.zip 2. idevicerestore.zip 3. ifaith-v1.5.9.zip 4. iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 5. iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore_iFaith.ipsw 6. iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw 7. iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 8. ireb-r7.zip 9. iTools_1.8.4.9.zip 10. iTunes_11.0.5.5_32bit.zip 11. iTunes_11.0.5.5_64bit.zip 12. redsn0w_win_0.9.15b3.zip 13. 3uTools Những dòng bôi đậm là file và tool cần cần cài, những cái khác có thể bỏ qua, không dùng, riêng iTunes thì tùy chọn cài theo Windows bạn đang sử dụng.

Xem thêm: Download Itunes 64Bit Mới Nhất, Download Itunes 64

B. Thực hiện: 1. iPhone 4 ở chế độ bình thường, ghim cáp kết nối, giải nén và mở thư mục idevicerestore, chuột phải vào khoảng trống và giữ phím Shift chọn “Open commend window here” để mở cửa sổ CMD rồi gõ và enter: idevicerestore -t iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw là firmware iOS 7.1.2 của iPhone 4, có thể chép chung vào thư mục idevicerestore hoặc lúc gõ tới idevicerestore -t thì kéo file iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw vào cửa sổ CMD cũng được, tools sẽ tự động nhận diện đường dẫn và get ra được shsh iOS 7.1.2 của máy iPhone 4 trong thư mục shsh. Giữ lại file này, tắt cửa sổ CMD đi. VD: 2654977965325-iPhone3,1-7.1.2.shsh 2. iPhone 4 đang chạy iOS 7.1.2, Jailbrack máy, thêm nguồn repo.tihmstar.net, cài tweak kDFUapp và mở lên, tích chọn toàn bộ rồi enterDFU máy sẽ tự đưa về chế độ DFU mềm. 3. Vẫn giữ nguyên cáp kết nối ở chế độ DFU mềm, mở thư mục idevicererestore, cũng chuột phải vào khoảng trống và giữ phím Shift chọn “Open commend window here” để mở cửa sổ CMD rồi gõ và enter: idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw là firmware đã patched iOS 6.1.3 của iPhone 4, có thể chép chung vào thư mục idevicererestore hoặc lúc gõ tới idevicererestore -r thì kéo file iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw vào cửa sổ CMD cũng được rồi nhấn enter. Đoạn này nó sẽ báo lỗi vì thiếu shsh ở dòng lệnh CMD, nhìn kỹ và copy cái đoạn mà tool nó yêu cầu file shsh này lại. VD: 2654977965325-iPhone3,1-6.1.3-10B329.shsh Từ từ chút, đoạn này ta sẽ tráo shsh thủ công bằng cách, copy file shsh iOS 7.1.2 vừa get được tại thư mục idevicerestore/shshdán vào idevicererestore/shsh rồi sau đó đổi tên cái file 2654977965325-iPhone3,1-7.1.2.shsh thành 2654977965325-iPhone3,1-6.1.3-10B329.shsh như tool yêu cầu. Quay trở lại cửa sổ CMD vừa nãy, gõ lại 1 lần nữa rồi nhấn enter: idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw Để nguyên đó, tools sẽ restore file firmware đã được patched, quá trình này mất khoảng 10 phút, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đây là log: idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw NOTE: using cached version data Found device in DFU mode Identified device as n90ap, iPhone3,1 Extracting BuildManifest from IPSW Product Version: 6.1.3 Product Build: 10B329 Major: 10 Found ECID 2654977965325 Getting ApNonce in dfu mode… bf76e1e95b3d2878d9ef5df5aae2f2b7e7279f0e checking for local shsh Using local SHSH Extracting 048-2441-007.dmg… Extracting 048-2533-005.dmg… Variant: Customer Erase Install (IPSW) This restore will erase your device data. Extracting filesystem from IPSW Extracting iBSS.n90ap.RELEASE.dfu… Sending iBSS (67832 bytes)… Nonce: bf 76 e1 e9 5b 3d 28 78 d9 ef 5d f5 aa e2 f2 b7 e7 27 9f 0e Extracting iBEC.n90ap.RELEASE.dfu… Sending iBEC (280824 bytes)… INFO: device serial number is 5K117AMWA4T Successfully entered iBEC Device: iPhone3,1 Downloading baseband firmware. Getting ApNonce in recovery mode… bf76e1e95b3d2878d9ef5df5aae2f2b7e7279f0e Sending APTicket (2741 bytes) Recovery Mode Environment: iBoot build-version=iBoot-1537.9.55 iBoot build-style=RELEASE Sending RestoreLogo… Extracting applelogo
2x.s5l8930x.img3… Not personalizing component RestoreLogo… Sending RestoreLogo (14976 bytes)… If your device is not showing an Apple logo, then your APTicket may be incompatible. ramdisk-size=RELEASE Extracting 048-2441-007.dmg… Not personalizing component RestoreRamDisk… Sending RestoreRamDisk (16099476 bytes)… Extracting DeviceTree.n90ap.img3… Not personalizing component RestoreDeviceTree… Sending RestoreDeviceTree (74248 bytes)… Extracting kernelcache.release.n90… Not personalizing component RestoreKernelCache… Sending RestoreKernelCache (7415924 bytes)… About to restore device… Waiting for device… Device d112dae3a04ca4fd8839a43ddea3e1943a0e59a3 is now connected in restore mode … Connecting now… Connected to com.apple.mobile.restored, version 12 Device d112dae3a04ca4fd8839a43ddea3e1943a0e59a3 has successfully entered restore mode Hardware Information: BoardID: 0 ChipID: 35120 UniqueChipID: 2654977965325 ProductionMode: true Previous restore exit status: 0x100 Waiting for NAND (28) Creating partition map (11) Creating filesystem (12) Creating filesystem (12) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Unmounting filesystems (29) Unmounting filesystems (29) About to send RootTicket… Sending RootTicket now… Done sending RootTicket About to send filesystem… Connected to ASR Validating the filesystem Filesystem validated Sending filesystem now… Done sending filesystem Verifying restore (14) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) About to send KernelCache… Extracting kernelcache.release.n90… Not personalizing component KernelCache… Sending KernelCache now… Done sending KernelCache Installing kernelcache (27) Fixing up /var (17) Modifying persistent boot-args (25) About to send NORData… Found firmware path Firmware/all_flash/all_flash.n90ap.production Getting firmware manifest from Firmware/all_flash/all_flash.n90ap.production/man ifest Extracting LLB.n90ap.RELEASE.img3… Personalizing IMG3 component LLB… reconstructed size: 133593 Extracting DeviceTree.n90ap.img3… Not personalizing component DeviceTree… Extracting applelogo
2x~iphone.s5l8930x.img3… Not personalizing component BatteryCharging0… Extracting batterycharging1
2x~iphone-30pin.s5l8930x.img3… Not personalizing component BatteryPlugin… Extracting iBoot.n90ap.RELEASE.img3… Not personalizing component iBoot… Extracting recoverymode
2x~iphone.s5l8930x.img3… Not personalizing component RecoveryMode… Sending NORData now… Done sending NORData Flashing firmware (18) Updating gas gauge software (46) Updating gas gauge software (46) Creating system key bag (49) Resizing system partition (51) Unmounting filesystems (29) Unmounting filesystems (29) Got status message Status: Restore Finished Cleaning up… DONE *Một vài lỗi:
Nếu ngay từ bước đầu, iPhone 4 tuy đã JB và cài tweak kDFUapp mà không thể tự động đưa về DFU mềm được, báo lỗi ERROR thì buộc lòng phải hạ cấp tạm thời theo cách cũ trước đây, tức là mỗi lần tắt máy/hết pin phải justboot bằng redsn0w_win_0.9.15b3…Sau đó JB và cài Tweak kDFUapp, lúc này 100% máy sẽ đưa về DFU mềm, có thể thao tác restore firmware patched mà không gặp trở ngại nào cả.

You might also like